fbpx
KingPR_Logo_w400h113t.webp

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Jeśli masz pytania dotyczące regulaminu skontaktuj się mailowo pod adresem: kontakt@kingpr.pl

Regulamin Sprzedaży

 1. Postanowienia ogólne
  • Sklep dostępny pod adresem kingpr.pl jest prowadzony przez King PR Kinga Ciecieląg, Stary Chwalim 92, 78-460 Barwice, NIP 673-18-75-176
  • Sklep prowadzi sprzedaż usług online za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony https://www.kingpr.pl
  • Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
  • Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

– Sklep internetowy, zwany dalej sklepem, prowadzony przez Kingę Ciecieląg, przyjmujący zamówienia przez stronę: www.kingpr.pl

– Klient- osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, korzystająca ze sklepu, w szczególności dokonująca zakupów

– Regulamin- niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

 1. Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

– umożliwianie umówienia się na opłaconą wcześniej konsultację online, znajdującą się w ofercie strony internetowej,

– udzielanie Klientom informacji o Usługach dostępnych w Sklepie,

– dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

 1. Wymagania techniczne

3.1 Do korzystania ze Sklepu Internetowego jest wymagane:

– podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),

– posiadanie przez użytkownika jednej z przeglądarek internetowych ( np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome itp.)

– posiadanie konta pocztowego e-mail.

3.2 Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

 1. Zakupy w sklepie

4.1 Ceny Usług widoczne na stronie podawane w złotych polskich, są cenami netto, do którego nie dolicza się podatku VAT (zwolnienie z podatku VAT).

4.2 Proces rezerwacji usługi konsultacji marketingowej składa się z etapów:

– wybór daty i godziny w formularzu,

– wypełnienie formularza zamówienia (nazwa firmy, link do social mediów firmy, temat konsultacji, opcjonalna wiadomość dodatkowa, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres e-mail, telefon, informacja o tym, czy potrzebna jest faktura, NIP),

– wybór formy płatności,

– opłacenie zamówienia,

– realizacja zamówienia poprzez połączenie online (link do spotkania wysyłany drogą mailową) i przeprowadzenie godzinnych konsultacji marketingowych.

4.3 Sklep nie ukrywa dodatkowych kosztów.

4.4 Nie potrzeba zakładać konta, aby móc złożyć zamówienie i opłacić konsultację online. W trakcie procesu zamówienia należy jednak podać wszystkie konieczne dane, które muszą być prawdziwe, aby realizacja zamówienia była możliwa technicznie.

4.5 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionej Usługi.

4.6 Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 1. Formy płatności za zamówienie.

Zamówienie można opłacić za pomocą przelewy24.pl

 1. Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

 1. Reklamacje

Usługa konsultacji online może zostać zareklamowana przez klienta, który z niej skorzystał. Aby złożyć reklamację należy posiadać dowód opłaty i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Ochrona danych osobowych

8.1 Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie przez King PR Kinga Ciecieląg, Stary Chwalim 92, 78-460 Barwice, NIP 673-18-75-176 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Sz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

8.2 Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Sz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.

8.3 Administratorem danych osobowych jest King PR Kinga Ciecieląg, Stary Chwalim 92, 78-460 Barwice, NIP 673-18-75-176

 1. Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. oz. 1176 z późn.zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.)

9.2 Sklep nie ponowi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

9.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Kinga Ciecieląg
+48 533 119 886
kontakt@kingpr.pl